Відоме й невідоме про українську хату
Українки, які підкорили Голівуд
Марія Примаченко
ТОП-10 найсильніших країн світу, якими керують жінки
Медовий місяць та шлюбні традиції українців
Сага про сільську жінку
Дружини гетьманів України: забуті долі
Коли дитина готова до школи?
Street Workout  популярний серед українських дівчат

Перш ніж терпіти образи, насильство та дискримінацію, варто знати, що ніхто не має права знущатися з вас.

Вас захищають:

Статті Конституції України:

Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Стаття 21. Усі люди є вільними і рівними у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі,  етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї.

 Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його  гідність, поводженню чи покаранню.

Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.

Стаття 51. Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен із подружжя має рівні права і обов'язки у шлюбі та сім'ї.

Стаття 55. Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.

Стаття 59. Кожен має право на правову допомогу.

Кримінальний кодекс України

Відповідальність за насильство передбачена такими статтями Кримінального кодексу України (використано статті, які стосуються домашнього насильства):

ст. 115. Умисне вбивство.

ст. 116. Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання, що раптово виникло внаслідок протизаконного насильства, систематичного знущання або тяжкої образи з боку потерпілого.

ст. 120. Доведення до самогубства.

ст. 121. Умисне тяжке тілесне ушкодження.

ст. 122. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження

ст. 123. Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне в стані сильного душевного хвилювання, що раптово виникло внаслідок протизаконного насильства або тяжкої образи з боку потерпілого.

ст. 125. Умисне легке тілесне ушкодження.

ст. 126. Побої та мордування.

ст. 127. Катування або умисне заподіяння сильного фізичного болю або фізичного чи морального страждання шляхом нанесення побоїв, мучення або інших насильницьких дій з метою спонукати потерпілого або іншу особу вчинити дії, що суперечать їх волі.

ст. 129. Погроза вбивством.

ст. 136 Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для житті стані, при можливості надати таку допомогу або неповідомлення про такий стан особи належним установам чи особам, якщо це спричинило тяжкі тілесні ушкодження. ...спричинили смерть потерпілого.

ст. 146. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

ст. 149.Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини.

ст. 152. Згвалтування.

ст. 153. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом.

ст. 154. Примушування до вступу в статевий зв'язок.

ст. 161. ...пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками...статі...Ті самі дії, поєднані з насильством, обманом або погрозами...

Більша інформації про те, як притягнути до відповідальності особу, що чинить насильство по відношенню до вас, читайте у матеріалах:

Сімейні розправи - чи подолають українки домашнє насильство?

Насильників на нари

Чи існує сексуальне насильство над жінкою в сім'ї?

Використання матеріалів з сайту можливе лише при умові активного відкритого для пошукових систем гіперпосилання на zhinka-online.com.ua