Відоме й невідоме про українську хату
Українки, які підкорили Голівуд
Марія Примаченко
ТОП-10 найсильніших країн світу, якими керують жінки
Медовий місяць та шлюбні традиції українців
Сага про сільську жінку
Дружини гетьманів України: забуті долі
Коли дитина готова до школи?
Street Workout  популярний серед українських дівчат

сільська жінка15 жовтня у всьому світі відзначають  Всесвітній день сільських жінок, аби підкреслити ту роль, яку відіграють сільські  жінки у житті держави та світу в цілому.  

Неможливо  собі уявити українське  суспільство без сільських жінок. 7,5  мільйонів українок мешкає в сільській місцевості, але увага держави  до села та її мешканців  залишається вкрай слабкою.
 
Сільські жінки в Україні потерпають найбільше від безробіття, домашнього насилля, швидко спрацьовуються та старіють. Незадовільні   умови праці та життя у селі спричинили маштабну трудову міграцію молодих жінок, яка майже вдвічі перевищує міграцію молодих чоловіків із сільської місцевості.   За різними експертними оцінками, за роки незалежності Україну покинуло до 7 млн. осіб.  За кордон для роботи виїжджає більшість жінок без сімей або чоловіків. Причому, нерідко,  такі мігранти «годують» на батьківщині до трьох-чотирьох членів сімей. Трудова чоловіча еміграція, постійна чи сезонна, також має наслідки для жінок сільської частини населення, оскільки тягар роботи в особистих господарствах падає на плечі жінки.
 
Міграція молодих  жінок за кордон є однією з причин деградації та депопуляції українських сіл. Як стверджують соціологи, за нинішніх умов господарювання кожна 1000 працездатних осіб у селі утримує 820 непрацездатних. Станом на 2017 р. рівень народжуваності сільського населення в розрахунку на 1000 осіб знизився до 9,4 осіб, рівень смертності підвищився до 20,5 і перевищив аналогічний показник смертності міського населення в 1,5 рази. Станом на 2015 р. у 3 тисячах населених пунктів зовсім не було народжених, а частка безробітних у селі досягає 60-75%.
 
       
 Що говорять цифри про життя  сучасної жінки у селі?
 
життя у сільській місцевості
 
       У сільській місцевості жінки виходять заміж у більш ранньому віці у порівнянні з жінками, які проживають у містах. За даними Державної служби статистики, середній вік сільських жінок, які вступають у шлюб, – 23,2 роки (для міських жінок цей вік становить 25 років).
 
Щороку у сільській місцевості зростає кількіть дітей,  народжених поза офіційно зареєстрованим шлюбом. У такому випадку жінка вважається одинокою матір’ю і  держава має підтримувати її дитину пільгами до повноліття. Звісно, це не завжди означає, що дитина, народжена поза шлюбом, проживає лише з матір’ю. У багатьох випадках шлюб не укладають заради отримання матеріальної допомоги від держави. У сільській місцевості 19,6% домогосподарств з дітьми мають тільки одного або ж не мають взагалі батьків. З них 91% – мають тільки матір. Отже, більшість неповних сімей – це сім’ї без батька і всі питання, пов’язані з вихованням та утриманням дитини лягають на плечі жінки.
 
В уявленні більшості населення, особливо у сільській місцевості, жінка повинна займатися господарством, дітьми, сім’єю. Активна зайнятість в інших сферах розглядається як додаткова діяльність, а часто й засуджується: «Жінка – вона господиня, вона мати, вона бабуся, вона домогосподарка, і ні в якому поки що разі вона не є громадською діячкою або політичною лідеркою».
 
Стереотипи існують і серед самих жінок, які не завжди готові розвиватися та досягати чогось в житті поза межами традиційних жіночих ролей. За даними дослідження становища жінок, які проживають у сільській місцевості, лише 16% сільських жінок беруть участь у роботі різних організацій суспільно- політичного або професійного спрямування – зокрема, 5% – до громадських, 2% – до політичних.
 
сільська жінка
 
  Крім того, жінки у сільській місцевості мають багато обов’язків, пов’язаних з сім’єю та домашнім господарством – значно більше, ніж жінки у містах. Серед основних проблем зайнятості сільських жінок, соціологи  вказують низьку оплату праці (нижчу, ніж у чоловіків); невідповідність отриманої освіти потребам ринку праці у сільській місцевості; незацікавленість роботодавців брати на роботу молодих жінок або жінок із дітьми; нерозвиненість мережі дитячих закладів; недотримання роботодавцями (особливо у приватному секторі) норм робочого часу та обмежень на виконання важких робіт жінками; гендерні стереотипи щодо того, що жінка повинна займатися, в основному, господарством та сім’єю, а не виявляти професійну або підприємницьку активність.
 
Однією з причин надмірної зайнятості сільських жінок є недостатність дитячих садків: це підтверджується статистичними даними: у 2012 р. рівень охоплення ДНЗ дітей віком 3–5 років по міських поселеннях коливається у межах 83%, по сільській місцевості – 32%.
 
Деякі експерти вважають, що медична реформа, яка впроваджується з 2011 р., має переважно негативний вплив на забезпечення доступу сільського населення до медичних послуг. Основними причинами цього, на їхню думку, є непродуманість її складових, відсутність добре вивчених та обґрунтованих засад для змін. Внаслідок медичної реформи скоротилася кількість закладів лікування у сільській місцевості, кількість лікарів загалом та, зокрема, кількість вузьких спеціалістів. Все це, у поєднанні з відсутністю задовільного транспортного сполучення та економічними проблемами, призводить до погіршення доступу до медичних послуг.
 
 Експерти зазначають, що серед сільських жінок переважно немає звички слідкувати за власним здоров’ям, натомість вони приділяють увагу здоров’ю дітей та чоловіків. Спостереження експертів підтверджуються результатами опитування: менше половини сільських жінок щорічно проходять огляди терапевта (45% сільських жінок зазначили, що бувають у цього лікаря щорічно), стоматолога (36%), гінеколога (41%). Понад одна третя сільських жінок звертається до медичних спеціалістів лише в разі хвороби. Близько 5% жінок ніколи не зверталися до вищезазначених лікарів.
 
На думку експертів, основними проблемами житлових умов сільських жінок є водопостачання та електропостачання. Відсутність налагодженого водопостачання спричиняє проблеми, пов’язані із санітарними умовами життя. Відсутність туалетів у приміщеннях також є розповсюдженою проблемою, яка може спричиняти погіршення здоров’я жінки та викликати хвороби сечостатевої системи.
 
сільський туалет
 
  У поселеннях, де немає водогонів, населення переважно користується криничною водою. Однак, у сільській місцевості, існує проблема забруднення води у криницях, а також неможливості перевірити цю воду на якість. У багатьох сільських громадах вода досить брудна в криницях і немає сучасних методів тестування та очистки її. Або вони дуже коштовні і громада не може собі дозволити інколи зібрати гроші для того, щоб перевірити якість питної води.
 
Життєвий рівень сільських жінок загалом є низьким і накладає на них відчутні обмеження. 52% сільських жінок не можуть робити заощадження на «чорний день», 45% – поїхати за межі свого регіону (до родичів, друзів або на відпочинок), 33% – отримати гарну освіту (для себе чи для дітей/ онуків), 29% – отримати необхідну медичну допомогу у випадку хвороби, яка вимагає оперативного втручання або тривалого лікування.
 
  Соціальний занепад села характеризується катастрофічним зниженням доходів, зубожінням населення, зростанням безробіття, згортанням сфери обслуговування, руйнуванням соціальної інфраструктури, що, в свою чергу, породжує перманентну демографічну кризу, найвагомішим виявом якої є процес  обезлюднення та вимирання сільської поселенської мережі. Жінка, сільська трудівниця є фактично заручницею усіх цих складних соціально-економічних обставин, які працюють з кожним роком щораз більше на знищення села.
 
   Отже, сучасний стан речей у сільській місцевості нам говорить про вкрай важкий життєвий контекст сучасної української селянки.  Все це є результатом відсутності державницького підходу до розвитку сільського господарства як до першооснови існування кожної держави. У часи радянської системи в керівників хоча б було  розуміння, що село – основа життєдіяльності нації.  Сьогодні в державі немає розуміння, що розвиток села, сільського господарства як  джерела продукту – це гарантія нашої національної безпеки.
 
 Поліпшення життя сільських жінок можливе лише за умови вирішення комплексу соціальних проблем: розширення сфери зайнятості жінок; поліпшення  медичної допомоги  та  стану  здоров’я  жінок;  попередження насильства щодо жінок та дітей у сільських родинах; сприяння впровадження гендерної рівності на сільських територіях; підтримка громадської активності сільських жінок, поглиблення співпраці державних органів з жіночими організаціями.
 
Всі дані у статті, наведені  з комплексного дослідження становища жінок, які проживають у сільській місцевості. Дослідження було підготовлено  рамках проекту «Демократизації, права людини та розвиток у громадянського суспільства в Україні», який реалізується ПРООН за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії.
 
Фото автора.
 

Використання матеріалів з сайту можливе лише при умові активного відкритого для пошукових систем гіперпосилання на zhinka-online.com.ua